Forhold for alle klinikker

Siden er opdateret den 1. juli 2021.

Kun mundbind i særlige situationer

Fra 14. juni anbefaler Sundhedsstyrelsen, at fodterapeuter og andet personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen går tilbage til at bruge værnemidler, som man gjorde før coronapandemien. Det vil sige i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Det er fx, når du behandler patienter med MRSA eller sliber indlæg.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter bruger mundbind enkelte steder på sygehuse og i almen praksis, og når de har symptomer på covid-19 eller skal testes for covid-19. Men det er situationer, hvor patienterne ikke må komme i klinikker for fodterapi.

Sundhedsstyrelsen har samtidig sat afstandskravet ned til en meter og tillader nu drikkevarer og magasiner i klinikkerne, hvis du sørger for hyppig rengøring og håndsprit. Danske Fodterapeuter har opdateret retningslinjerne her på siden, så de er aktuelle fra den 14. juni.


Generelle anbefalinger (NYT)

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at der løbende kan blive åbnet op for en mere normal hverdag i takt med at flere og flere personer bliver færdigvaccinerede.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at alle, uanset om man er vaccineret eller ej, overholder de 6 generelle råd om smitteforebyggelse i det offentlige rum, indtil flere er færdigvaccinerede og man har en større viden om, hvor længe vaccinerne giver beskyttelse.

De 6 generelle råd om smitteforebyggelse er:

 1. Hold  altid mindst 1 meter afstand. Undgå håndtryk, kys og kram.
 2. Hvis du får symptomer, så bliv hjemme, og bliv testet.
 3. Luft ud, skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen.
 4. Host og nys i ærmet.
 5. Husk at vaske hænder tæt, eller brug håndsprit.
 6. Gør ekstra rent, og være særlig opmærksom på kontaktpunkter, som mange rører ved.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Generelle råd

Anbefalinger til dig, der er vaccineret


Brug af værnemidler (NYT)

Fra mandag den 14. juni 2021 er det ikke længere et krav, at du eller dine patienter anvender ansigtsværnemidler. Du kan derfor gå tilbage til at bruge værnemidler i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Se retningslinjerne

Se også Danske Fodterapeuters hygiejnevejledninger

 • Det kan stadig være en god idé at have en skærm af glas eller plastik på skranken eller i receptionen. Husk at gøre dem rent, så de ikke udgør en smitterisiko.
 • Er du ikke færdigvaccineret og har du været i kontakt med en patient, som viser sig at være smittet, kan du blive betragtet som nær kontakt, hvis hverken du eller patienten har anvendt værnemidler jf. NIR, herunder ansigtsværnemidler, og/eller har haft kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter. Dette kan medføre krav om selvisolation og test. Du kan læse nærmere på s. 34 i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet samt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona Er du i tvivl, skal du altid kontakte smitteopsporingen under Styrelsen for Patientsikkerhed. Find telefonnummeret her.
 • Skulle du, som færdigvaccineret, blive betragtet som nær kontakt, skal du ikke selvisolere dig, men kun lade dig teste.

Behandlinger i klinikken

Hav fokus på følgende:

 • Patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 skal ikke behandles i klinikken. Dette gælder også patienter, der er testet negative for ny coronavirus, men som fx har forværring af symptomer, der kunne være COVID-19, og som derfor bør henvises til klinisk vurdering og fornyet test i sygehusvæsenet.
 • Patienten kan ses i klinikken, hvis de har været symptomfri i 48 timer. Bortset fra tab af smags- og lugtesans, som kan vare ved over en længere periode.
 • Patienten må godt booke sin tid elektronisk, men det skal fremgå meget tydeligt, at patienten ikke må møde op i klinikken med symptomer for COVID-19. Hvis patienter har symptomer, bør de blive gjort opmærksom på, at de skal kontakte klinikken telefonisk. Ved telefonisk kontakt/visitation bør det vurderes, om patienten kan møde op i klinikken.
 • Der bør ophænges information på indgangsdøre/klinikdøre mv. for at fremme hensigtsmæssig adfærd. Hent plakater fra Sundhedsstyrelsen
 • Det anbefales, at alle patienter informeres før eller ved ankomst til klinikken om symptomer på COVID-19 og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
 • Hvis en patient med symptomer på COVID-19 møder op i klinikken bør konsultationen afbrydes/aflyses og patienten informeres om at gå hjem og eventuelt kontakte egen læge telefonisk. Kontaktpunkter, som patienten har berørt, afvaskes efterfølgende med vand og sæbe og desinficeres med sprit (Ethanol).
 • Der skal udføres vanlig rengøring mellem hver patient, med fokus på kontaktpunkter fx behandlingsstolen, behandlingsbordet, lampe, sug m.v., og som udgangspunkt er det tilstrækkelig at anvende vand og sæbe. Hvis patienten har udvist symptomer på COVID-19, skal rengøringen afsluttes med sprit (ethanol).
 • Risiko for smittespredning i venteværelse, opholdsrum mv. bør minimeres ved smitteforebyggende tiltag, fx at sikre 1 meters afstand mellem personer i venteværelset, sikre nem adgang til håndsprit i venteværelse mv., sikre hyppig og grundig rengøring – også af aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv.,

Udebehandlinger (opdateret)

Hav fokus på følgende, når du er på udebehandlinger:

 • Patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 skal ikke behandles i hjemmet.
 • Når du ankommer til hjemmet, bør du spørge borgeren/patienten om symptomer på COVID-19. Hvis borgen/patienten bekræfter, at de har symptomer på COVID-19, bør tiden blive aflyst eller udsat hvis dette er fagligt forsvarligt.
 • Borgeren/patienten opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
 • Du skal udføre korrekt håndhygiejne før og efter aktiviteten hos borgeren/patienten.
 • Du kan opfordre patienten til udvise god hosteetikette, og eventuelt bed patienten om at vende ansigtet væk fra dig.

Coronapas

Dine patienter skal ikke vise coronapas i klinikken. Det er korrekt, at  detailhandlen og liberale serviceerhverv blev genåbnet fra 6. april 2021, og at der blev indført regler om coronapas nogle steder, men de erhverv er reguleret af andre regler end sundhedssektoren.


Regelmæssige test

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du lader dig teste regelmæssigt (fx 2 gange ugentligt), hvis du arbejder i sundheds- og ældresektoren, og/eller hvor der er ældre eller andre personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Personer, der er færdigvaccinerede, kan undlade at lade sig teste regelmæssigt. Dette gælder også personale på plejehjem, aflastningsplaser, på sygehuse mv. Og dermed også for fodterapeuter.

Læs mere om anbefalinger til vaccinerede personer.


Forhold på klinikken

I hverdagen på klinikken skal I sørge for at lufte ud med gennemtræk flere gange i løbet af arbejdsdagen. Undgå brugen af bordventilatorer og blæsere, som blæser luften rundt i lokalet uden at trække frisk luft ind. Se mere i retningslinjerne af 16. april 2021. Konkrete spørgsmål til korrekt ventilation og udluftning kan desuden rettes til Central Enhed for Infektionshygiejne på mail: ceimail@ssi.dk


Symptomer

Har du symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, skal du ikke møde på arbejde. Får du symptomer, når du er på klinikken, skal du umiddelbart forlade klinikken og gå i selvisolation. Du skal være særlig opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet hurtigst muligt med en PCR-test. Er du i tvivl om dine symptomer og føler du dig meget syg eller er du bekymret eller i tvivl, skal du kontakte egen læge. Se mere her.


Hotline – 70200266

Du kan finde svar på mange af dine spørgsmål om COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen har lavet en Spørgsmål og svar, som løbende bliver opdateret.

Hvis du ikke selv kan finde svaret, kan du kontakte Hotline for sundheds-, ældre- og socialområdet på 70 20 02 66.


Må jeg afvise en patient med symptomer på sygdom?

Når patienter booker en konsultation, skal du informere dem om, at de ikke må møde op, hvis de har symptomer på covid-19  så som feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.

Får du en patient med symptomer på en smitsom sygdom som COVID-19, skal du afvise at behandle vedkommende og tilbyde en ny tid. Får du patienter med andre smitsomme sygdomme som fx mæslinger eller multiresistente bakterier, må du godt afvise dem.

Hvis du afviser at behandle en syg patient, er det vigtigt, at du journalfører, hvad der er årsagen til, at du udskyder behandlingen. Skriv, hvilke symptomer patienten udviser, og fx nylige rejseaktiviteter eller kontakt med andre smittede.


Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg under en behandling får mistanke om COVID-19 hos patienten?

Hvis du får mistanke om COVID-19 hos en patient, der har fået adgang til klinikken og hvor behandlingen er opstartet, bør du afbryde behandlingen. Hvis der er tale om et akut, livstruende behandlingsbehov/behov for førstehjælp, afbrydes behandlingen selvfølgelig ikke.


Hvornår kan jeg tage et gebyr, fordi en patient viser covid-19 symptomer?

Hvis du som anbefalet varsler en patient, som skal have kritisk behandling i klinikken, om at han ikke må møde op med covid 19-symptomer, og han alligevel dukker op med symptomer, må du tage gebyret. Eksempelvis hvis patienten møder op og hoster rigtig meget. Patienten får ikke tilskud til gebyret fra regionen, og du fastsætter taksten ud fra de samme regler, som når du opkræver et udeblivelsesgebyr jf. overenskomstens §24. Du afregner også gebyret efter reglerne om udeblivelsesgebyr.

Sidebar
Sidebar