Forhold for alle klinikker

Siden er opdateret den 29. april 2022.
Reglerne om coronavirus er forældede, fordi alle restriktioner er ophævede. Du kan dog stadig se, hvad reglerne har været, hvis du skulle få brug for det.

Sidste krav om mundbind ophørt

Sundhedsstyrelsen opdateret har 28. april 2022 opdateret retningslinjerne dels for håndteringen af covid-19 i sundhedsvæsenet og dels for forebyggelse af smitte på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen, så de svarer til den nuværende situation.

Besøgende og personale på hospitaler og på sundheds- og ældreområdet behøver heller ikke længere gå med mundbind ved tæt kontakt til patienter og borgere. Det er dog som altid vigtigt, at personalet følger de nationale infektionshygiejniske retningslinjer, som beskriver hvordan de forebygger smittespredning. Ligeså er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte, herunder at man bliver hjemme, når man er syg.

Du skal også som udgangspunkt kun testes i sundhedsvæsenet, hvis du har symptomer på covid-19.

Læs mere her:  https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Anbefalingerne-for-brugen-af-test-og-mundbind-i-sundhedsvaesenet-og-aeldreplejen-bliver-lempet


Krav om mundbind ophørt

Fra 1. februar 2022 er der ikke længere krav om, at du eller dine patienter skal bære mundbind på klinikken. Du kan dog vælge at fortsætte med at bruge mundbind eller andre værnemidler for at nedsætte din risiko for smitte og anbefale dine patienter at gøre det samme.

På plejehjem og bosteder kan du fortsat blive bedt om at følge deres retningslinjer, når du behandler beboerne. Det står i Epidemikommissionens indstilling.


Generelle anbefalinger

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle, uanset om man er vaccineret eller ej, overholder de 6 generelle råd om smitteforebyggelse i det offentlige rum, indtil flere er færdigvaccinerede og man har en større viden om, hvor længe vaccinerne giver beskyttelse.

De 6 generelle råd om smitteforebyggelse er:

 1. Hold  altid mindst 1 meter afstand. Undgå håndtryk, kys og kram.
 2. Hvis du får symptomer, så bliv hjemme, og bliv testet.
 3. Luft ud, skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen.
 4. Host og nys i ærmet.
 5. Husk at vaske hænder tæt, eller brug håndsprit.
 6. Gør ekstra rent, og være særlig opmærksom på kontaktpunkter, som mange rører ved.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Generelle råd

Anbefalinger til dig, der er vaccineret


Behandlinger i klinikken

Hav fokus på følgende:

 • Patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 skal ikke behandles i klinikken. Dette gælder også patienter, der er testet negative for ny coronavirus, men som fx har forværring af symptomer, der kunne være COVID-19, og som derfor bør henvises til klinisk vurdering og fornyet test i sygehusvæsenet.
 • Patienten kan ses i klinikken, hvis de har været symptomfri i 48 timer. Bortset fra tab af smags- og lugtesans, som kan vare ved over en længere periode.
 • Patienten må godt booke sin tid elektronisk, men det skal fremgå meget tydeligt, at patienten ikke må møde op i klinikken med symptomer for COVID-19. Hvis patienter har symptomer, bør de blive gjort opmærksom på, at de skal kontakte klinikken telefonisk. Ved telefonisk kontakt/visitation bør det vurderes, om patienten kan møde op i klinikken.
 • Der bør ophænges information på indgangsdøre/klinikdøre mv. for at fremme hensigtsmæssig adfærd. Hent plakater fra Sundhedsstyrelsen
 • Det anbefales, at alle patienter informeres før eller ved ankomst til klinikken om symptomer på COVID-19 og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
 • Hvis en patient med symptomer på COVID-19 møder op i klinikken bør konsultationen afbrydes/aflyses og patienten informeres om at gå hjem og eventuelt kontakte egen læge telefonisk. Kontaktpunkter, som patienten har berørt, afvaskes efterfølgende med vand og sæbe og desinficeres med sprit (Ethanol).
 • Der skal udføres vanlig rengøring mellem hver patient, med fokus på kontaktpunkter fx behandlingsstolen, behandlingsbordet, lampe, sug m.v., og som udgangspunkt er det tilstrækkelig at anvende vand og sæbe. Hvis patienten har udvist symptomer på COVID-19, skal rengøringen afsluttes med sprit (ethanol).
 • Risiko for smittespredning i venteværelse, opholdsrum mv. bør minimeres ved smitteforebyggende tiltag, fx at sikre 1 meters afstand mellem personer i venteværelset, sikre nem adgang til håndsprit i venteværelse mv., sikre hyppig og grundig rengøring – også af aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv.,

Udebehandlinger (opdateret)

Hav fokus på følgende, når du er på udebehandlinger:

 • Patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 skal ikke behandles i hjemmet.
 • Når du ankommer til hjemmet, bør du spørge borgeren/patienten om symptomer på COVID-19. Hvis borgen/patienten bekræfter, at de har symptomer på COVID-19, bør tiden blive aflyst eller udsat hvis dette er fagligt forsvarligt.
 • Borgeren/patienten opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
 • Du skal udføre korrekt håndhygiejne før og efter aktiviteten hos borgeren/patienten.
 • Du kan opfordre patienten til udvise god hosteetikette, og eventuelt bed patienten om at vende ansigtet væk fra dig.

 

Regelmæssige test

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du lader dig teste regelmæssigt (fx 2 gange ugentligt), hvis du arbejder i sundheds- og ældresektoren, og/eller hvor der er ældre eller andre personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Personer, der er færdigvaccinerede, kan undlade at lade sig teste regelmæssigt. Dette gælder også personale på plejehjem, aflastningsplaser, på sygehuse mv. Og dermed også for fodterapeuter.

Læs mere om anbefalinger til vaccinerede personer.


Forhold på klinikken

I hverdagen på klinikken skal I sørge for at lufte ud med gennemtræk flere gange i løbet af arbejdsdagen. Undgå brugen af bordventilatorer og blæsere, som blæser luften rundt i lokalet uden at trække frisk luft ind. Se mere i retningslinjerne af 16. april 2021. Konkrete spørgsmål til korrekt ventilation og udluftning kan desuden rettes til Central Enhed for Infektionshygiejne på mail: ceimail@ssi.dk


Symptomer

Har du symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, skal du ikke møde på arbejde. Får du symptomer, når du er på klinikken, skal du umiddelbart forlade klinikken og gå i selvisolation. Du skal være særlig opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet hurtigst muligt med en PCR-test. Er du i tvivl om dine symptomer og føler du dig meget syg eller er du bekymret eller i tvivl, skal du kontakte egen læge. Se mere her.


Hotline – 70200266

Du kan finde svar på mange af dine spørgsmål om COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen har lavet en Spørgsmål og svar, som løbende bliver opdateret.

Hvis du ikke selv kan finde svaret, kan du kontakte Hotline for sundheds-, ældre- og socialområdet på 70 20 02 66.


Må jeg afvise en patient med symptomer på sygdom?

Når patienter booker en konsultation, skal du informere dem om, at de ikke må møde op, hvis de har symptomer på covid-19  så som feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.

Får du en patient med symptomer på en smitsom sygdom som COVID-19, skal du afvise at behandle vedkommende og tilbyde en ny tid. Får du patienter med andre smitsomme sygdomme som fx mæslinger eller multiresistente bakterier, må du godt afvise dem.

Hvis du afviser at behandle en syg patient, er det vigtigt, at du journalfører, hvad der er årsagen til, at du udskyder behandlingen. Skriv, hvilke symptomer patienten udviser, og fx nylige rejseaktiviteter eller kontakt med andre smittede.


Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg under en behandling får mistanke om COVID-19 hos patienten?

Hvis du får mistanke om COVID-19 hos en patient, der har fået adgang til klinikken og hvor behandlingen er opstartet, bør du afbryde behandlingen. Hvis der er tale om et akut, livstruende behandlingsbehov/behov for førstehjælp, afbrydes behandlingen selvfølgelig ikke.


Hvornår kan jeg tage et gebyr, fordi en patient viser covid-19 symptomer?

Hvis du som anbefalet varsler en patient, som skal have kritisk behandling i klinikken, om at han ikke må møde op med covid 19-symptomer, og han alligevel dukker op med symptomer, må du tage gebyret. Eksempelvis hvis patienten møder op og hoster rigtig meget. Patienten får ikke tilskud til gebyret fra regionen, og du fastsætter taksten ud fra de samme regler, som når du opkræver et udeblivelsesgebyr jf. overenskomstens §24. Du afregner også gebyret efter reglerne om udeblivelsesgebyr.

Sidebar
Sidebar