Behandling på plejehjem

(opdateret den 8. januar 2021)

Leverandør af sundhedsydelse

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder løbende påbud i kommuner, hvor antallet af smittede med covid-19 stiger. Påbuddet gælder for besøgende på alle plejehjem, -centre, -boliger og aflastningspladser. Men du er, som fodterapeut, der leverer en sundhedsydelse, ikke omfattet af påbuddet. Det gjaldt under coronanedlukningen marts og april måned, og det gælder under påbud i kommunerne nu.

Danske Fodterapeuter har været i kontakt med Charlotte Hjorth, enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, under påbuddet i Aarhus Kommune, hvor hun skrev i en mail:

‘Besøgsrestriktionen gælder ikke dem, der udfører sundhedsfaglige behandlinger, men man kan jo overveje, om det er nødvendigt at foretage fodpleje eller en aftale kan udsættes. Men hvis beboeren insisterer på det, kan det ikke nægtes’.

Hun opfordrer samtidig til at samarbejde med plejecentrene om at finde løsninger, hvilket Danske Fodterapeuter er helt enige i.

Hvis du oplever problemer med at overbevise et plejehjem, -center eller – bolig om, kan du sende dette brev til kommunen, som Danske Fodterapeuter har skrevet for at forklare reglerne. Du kan også henvise til bekendtgørelse om besøgsrestriktioner. 

Sidebar
Sidebar