Klart ja til ny overenskomst om fodterapi

Fodterapeuter har stemt ja til ny overenskomst, der træder i kraft 1. oktober 2024 og løber indtil 1. oktober 2027.

63 procent af privatpraktiserende fodterapeuter har stemt ja til ny overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stemmeprocenten landede på 66 procent.

”Jeg er meget glad for, at et klart flertal har stemt ja til aftalen, som styrker fodterapeuters rolle i sundhedsvæsenet. Faggruppen får et kæmpe fagligt løft med en permanent efteruddannelse i diabetes og læring i kraft af netværksmøder, der fortsat skal udvikle os som faggruppe. Det vil gøre os dygtigere og mere kompetente i samspillet med resten af sundhedsvæsenet til gavn for danskernes fodsundhed og livskvalitet”, siger Cille Holse, formand i Danske Fodterapeuter.Økonomi til flere patienter
Med den nye overenskomst stiger den økonomiske ramme med 11 millioner kroner allerede i år, hvilket giver plads til at behandle flere patienter, der har brug for fodterapi. 

”I dag er det omkring hver tredje med diabetes, der kommer til fodterapeut, og antallet af mennesker med sygdommen stiger hver dag. Hvis vi skal forebygge så mange fodsår og amputationer som muligt blandt denne patientgruppe, skal økonomien være i orden. Det er den nu med den nye overenskomst, som rummer plads til mere forebyggende fodterapi”, siger Cille Holse.  

Henvisningsret til nedgroede negle
I overenskomsten anbefaler Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter at ændre sundhedsloven, så fodterapeuter får direkte henvisningsret til at behandle nedgroede negle med bøjlebehandling. Det skal i dag ske via den praktiserende læge, hvilket kan forsinke behandlingsforløbet. 

Det giver rigtig god mening at lade fodterapeuter behandle nedgroede negle uden et fordyrende og forsinkende mellemled. Det giver os meget bedre mulighed for at behandle i tide, så vi kan være med til at nedsætte brugen af antibiotika og reducere antallet af negleoperationer. Det vil også aflaste praktiserende læger og ortopædkirurger”, siger hun. 

1 million til projekter om fodsår
I en kvalitets- og efteruddannelsesfond øremærkes desuden 1 million kroner til at gennemføre projekter om gratis (vederlagsfri) sårbehandling hos fodterapeuter eller til at forbedre kommunikationen om sårpatienter med resten af sundhedsvæsenet. Initiativer, der kan være med til at fremskynde behandlingen af fodsår og reducere antallet af amputationer.  

Overenskomst om fodterapi træder i kraft 1. oktober 2024 og løber indtil 1. oktober 2027. Den omfatter cirka 1100 fodterapeuter, der er tilsluttet overenskomsten mellem Danske Fodterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Se aftale om overenskomst

Sådan fordeler stemmerne sig

63,4 procent stemte ja
30,9 procent stemte nej
5,7 procent stemte blankt
66,4 procent af stemmeberettigede fodterapeuter deltog i afstemningen.

Danske Fodterapeuters stemmetællerudvalg har godkendt afstemningen.

Sidebar