Sygeforsikring

Det er en god idé at forsikre dig mod sygdom, da du først kan få sygedagpenge efter 14 dage, når du er selvstændig. Du kan vælge mellem en forsikring, der giver udbetaling fra 1. sygedag eller fra 3. sygedag.

Du kan også vælge, om du vil have sygedagpengenes højeste beløb eller 2/3 af højeste beløb. Som hovedregel går der 6 måneder, før du har ret til sygedagpenge. Og det er en forudsætning, at du har indtægt i din virksomhed.

Læs om sygedagpengeforsikring for selvstændige

Ret til sygedagpenge

Efter 14 dages sygdom har du som udgangspunkt ret til sygedagpenge. De udbetales af den kommune, du bor i.

Det er dog en betingelse, at du inden for de sidste 12 måneder i mindst 18,5 timer om ugen har arbejdet som enten selvstændig eller ansat i min. 6 måneder, hvoraf den ene måned skal være umiddelbart før sygefraværet.

Er du nyuddannet kan det være svært at leve op til det krav, da du jo har været under uddannelse i de seneste 12 måneder.

Du kan læse mere om sygedagpenge for selvstændige på borger.dk

Gravid og sygemeldt

Hvis du er gravid og bliver sygemeldt pga. omstændigheder, som kan være til skade for enten dig eller barnet, har du ret til sygedagpenge fra 1. sygedag og skal ikke vente i 14 dage.

Længerevarende sygdom

Som selvstændig kan det være en økonomisk belastning, hvis man er syg i en længere periode, da sygedagpengene har et begrænset niveau. Derfor kan det være en god idé at tegne en ekstra forsikring, som kommer til udbetaling ved længere sygdomsperioder.

Du kan læse mere her om de forsikringer, som Danske Fodterapeuter kan tilbyde hos Topdanmark

Hurtig adgang til mere information

Sidebar
Sidebar