Historien bag emblemet  

Danske Fodterapeuter har eksisteret siden 1932. Ligesom sygeplejersker og fysioterapeuter ville man gerne have et symbol, der over for omverden kunne signalere, at her var en fagperson, du kunne stole på. Med oprettelsen af emblemet fik fodterapeuterne mulighed for at vise, at de tilhørte en faggruppe og havde gennemført deres uddannelse på tilfredsstillende vis. Alle statsautoriserede fodterapeuter har i dag lov til at gå med det skinnede, blå emblem.

Hvad forestiller emblemet?

Bomærket på emblemet forestiller en bevinget fod, der støtter sig til æskulapstaven, omslynget af en æskulapsnog. Æsculapius var den romerske lægegud og bomærket symboliserer fodterapeuternes tilknytning til sundhedsvæsenet. Da foreningen blev oprettet i 1932, hed den Danske Fodlæger, men har siden skiftet navn til Danske Fodterapeuter.

Hvem må bære emblemet? 

Er man studerende på en af de to fodterapeutskoler, må man bære emblemet med teksten “Studerende”. 

Uddannede fodterapeuter har lov til at bære emblemet med teksten “Statsautoriseret fodterapeut” gennem hele deres karriere som et tegn på, at de har gennemført uddannelsen fra en af fodterapeutskolerne. 

Som en del af den ceremonielle overgang fra studerende til færdiguddannet er det blevet en tradition, at formanden for Danske Fodterapeuter til dimissionen ombytter de studerendes blå emblemer til et med teksten ”Statsautoriseret fodterapeut”.

Æresmedlemmer  

Igennem foreningens 90 års historie er 19 medlemmer blev udnævnt som æresmedlemmer og har dermed også fået tildelt et emblem med teksten “Æresmedlem – Danske Fodterapeuter”.  

De 19 æresmedlemmer er: 

Lisa Tørngren, forretningsfører i Danske Fodterapeuter fra 1972 til 1982

Kirsten Larsen, tidligere fodterapeut på Steno Diabetes Center 

Bent R. Nielsen, fodterapeut på Gentofte Hospital og formand fra 1992-1998 

Bende Rambøll, tidligere fodterapeut på Bispebjerg hospital og underviser på fodterapeutskolen i Randers og i Danske Fodterapeuter 

Jette Nielsen, tidligere privatpraktiserende fodterapeut 

Knud Yderstræde. Lektor, ph.d., overlæge på Steno Diabetes Center Odense 

Jann Pristed, formand fra 1999-2009 

Birgit Roslind, tidligere fodterapeut og formand for foreningen 1986-87 

Per Holstein, tidligere overlæge på Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital 

Dagmar Henriksen, tidligere kommunalrevisor og kontorleder i foreningen 

Lilian Thomsen, formand for foreningen 1952-57 og lærer på fodplejerskolen 

Egill Snorrason, tidligere overlæge på Rigshospitalets fysiurgiske afdeling, medicinalhistoriker og tilknyttet fodplejerskolen 

Gunnar Auken, tidligere speciallæge i hud- og kønssygdomme, disputats om psoriasis og formand for Dermatologiske Selskab og Lægeforeningens etiske råd 

Axel Werner, tidligere lærer på fodplejerskolen, forfatter på kompendium i Teoretisk fodpleje og redaktør på Fodterapeuten 

Inge Borch Hee, formand fra 1949-52  

Berthe Jørgensen, medskifter af foreningen og formand fra 1934-48 

Fru Hornbech-Madsen, medstifter af foreningen og formand fra 1932-34 

Karla Møller, kasserer i bestyrelsen 1945-57 

 

 

 

Sidebar
Sidebar