Gør klar til fremtiden

Danske Fodterapeuter organiserer sig på ny for at løse nye opgaver, sikre politisk gennemslagskraft og kontinuiteten i indsatserne.

Omfanget af opgaver, som Danske Fodterapeuter løser for medlemmerne, er steget gradvist i adskillige år. Derfor har Danske Fodterapeuters bestyrelse besluttet at organisere sekretariatet på en anden måde, så strukturen i højere grad understøtter udviklingen og skaber fremdrift i opgaverne.

Det betyder, at Danske Fodterapeuters sekretariat fremover vil løse opgave i tre teams, der henholdsvis tager sig af kompetenceudvikling, medlemsrådgivning og kommunikation og politiske indsatser.

Kontinuitet sikrer fodsundheden
”Bestyrelsen har store ambitioner for faget, hvilket kræver at man investerer i udvikling i tide. Vi vil også rigtig gerne sikre kontinuiteten i organisationen, så opgaverne ikke går i stå, når der kommer nye medarbejdere eller ny ledelse. Det kan i højere grad ske med et ekstra ledelseslag i organisationen, så der er flere, der fx viderefører den drift, der er i gang. Det vil skabe et mere stabilt grundlag, så medlemmerne får den hjælp og støtte, der skal til, for at de kan gøre det, de er bedst til. At øge fodsundheden i den danske befolkning”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Kompetenceudvikling er et område for sig, fordi Danske Fodterapeuter er i gang med en stor satsning på dette område. Det skyldes dels et fokus på det i den seneste overenskomst for privatpraktiserende, dels et stort generelt behov for flere kompetencer.

En naturlig del af sundhedsvæsenet
”Hvis fodterapeuter skal styrke fodsundheden og støtte endnu bedre op om den tværfaglige behandling, er fodterapeutuddannelsen nødt til at blive opkvalificeret. Og hvis fodterapeuter i højere grad skal ses som en naturlig del af sundhedsvæsenet og indgå i løsningen af fremtidens udfordringer med danskernes sundhed og livskvalitet, så er Danske Fodterapeuter nødt til at styrke sin politiske indsats. Det kan i højere grad ske nu, hvor organisationen er blevet styrket”, siger Tina Christensen.

Lea Stentoft Berling er i forbindelse med den nye organisering udnævnt til direktør, mens Jesper Farbøl, Birgitte Silkjær og Tina Rønhøj er blevet udpeget som teamledere til at stå for fremdriften i de tre teams.

”Jeg er glad for, at vi har kunnet rekruttere teamlederne internt og jeg glæder mig til at samarbejde med den nye ledergruppe om den rivende udvikling, foreningen er inde i. Et af målene er, at fodterapeuter i højere grad skal ses, som en naturlig del af sundhedsvæsenet”, siger Lea Stentoft Berling.

 

Sidebar