Fodterapeuter styrker kvaliteten med ny model

En ny kvalitetsmodel for fodterapi er sat i gang. Nu skal udviklingen af faget ske gennem læring og faglig sparring i netværksgrupper og de første invitationer er sendt ud. Danske Fodterapeuter ser et stort potentiale i den nye model for fagligt samarbejde og udvikling på tværs af faggrupper i sundhedsvæsenet. 

Er man fodterapeut og arbejder under overenskomsten, skal man i disse dage huske at tjekke sin e-Boks ekstra grundigt. Invitationen til de første netværksmøder under den nye kvalitetsmodel er nemlig sendt ud fra regionerne. 

Netværksmøderne udspringer af den nye kvalitetsmodel, som blev aftalt i overenskomstforhandlingerne 2021 og erstatter akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel. Den nye model med netværksmøderne er et tilbud til fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten, om at mødes til faglige drøftelser og sparring med fagfæller.  

Vi løfter hele faget sammen, når vi deltager i kvalitetsudviklingen
– Birgitte Silkjær, Danske Fodterapeuter

”Netværksmøder i den nye kvalitetsmodel sørger for, at deltagerne bliver ført igennem relevante emner, der understøtter kvaliteten i klinikkerne. Og så sikrer møderne, at alle deltagere i hele landet sparrer om de samme redskaber eller overvejelser, så der i højere grad opstår en ensretning af kvaliteten”, siger Birgitte Silkjær, der er projektleder for kompetenceudvikling. Hun udgør en del af en kvalitetsenhed i Danske Fodterapeuter, der udvikler materialet for netværksmøderne.

Hun tilføjer, at mange fodterapeuter er selvstændig erhvervsdrivende og har egen klinik – derfor kan der være langt til nærmeste kollega og den daglige faglige sparring. Hun håber, at møderne under den nye model kan skabe et fagligt netværk og fællesskab for fodterapeuter i hele landet: 

 ”Om man er ny i faget eller har været med længe, så kan det være guld værd at mødes og udveksle erfaringer i netværket. Vi løfter hele faget sammen, når vi deltager i kvalitetsudviklingen”, siger hun.

Fodterapeuter bidrager til indholdet

Når fodterapeuterne samles til netværksmøderne, er det fagfæller, der står for formidlingen af indholdet. Møderne ledes af fodterapeuter, der er blevet uddannet til rollen som formidler, så de ved, hvordan de skal facilitere sparring og vidensdeling i netværkene.   

”Formidlerne har spillet en stor rolle i udviklingen af det materiale, som de selv skal stå for at formidle. Det har vi været meget interesserede i, fordi det er dem, som ved, hvordan tingene foregår i praksis og derfor kan kvalificere vores materiale. Det bidrager i sidste ende til bedre kommunikation og formidling”, fortæller Birgitte Silkjær. 

100 procent vil anbefale andre at deltage i netværksmøderne

Målet med netværksmøderne er at give deltagerne konkrete redskaber, der kan anvendes til kvalitetsarbejdet i praksis.    

”De første netværksmøder giver blandt andet deltagerne en model for, hvordan man sikrer den røde tråd i journalen. Vi ved, at den røde tråd bidrager til behandling af høj kvalitet, hvilket igen øger patientsikkerheden. Samtidig bliver deltagerne præsenteret for et helt konkret redskab til, hvordan man skriver en god korrespondancemeddelelse ud fra ‘ISBAR’, der er en model, som benyttes til sikker kommunikation i sundhedsvæsenet,” fortæller Birgitte Silkjær.  

Første møder får flotte tilbagemeldinger 

De første netværksmøder er allerede afholdt og evalueringsskemaerne viser flotte resultater: 100 procent af deltagerne anbefaler andre at deltage i netværksmøderne. 86 procent af deltagerne svarede ja til, at de fik relevant viden med hjem til egen praksis.   

Evalueringen har vist, at deltagerne i meget høj grad bruger de redskaber, de har fået på møderne. Og så kan vi se, at deltagerne også sætter pris på den faglige sparring i netværk med andre fodterapeuter,” fortæller Birgitte Silkjær. 

Et fagligt løft på tværs

Lige nu er netværksmøderne kun for fodterapeuter, men Birgitte Silkjær håber på sigt at kunne række ud og invitere andre sundhedsfaglige med i kvalitetsudviklingen af faget: 

”Der er et kæmpe potentiale for samarbejde i den nye kvalitetsmodel. Vi vil alle sammen gerne sikre den bedst mulige behandling af patienterne på tværs af hele sundhedsvæsenet. Derfor giver det mening også at inddrage andre faggrupper, når vi skal kvalitetsudvikle patientbehandlingen” 

Det kommer jo kun patienterne til gode, når vi sammen sikrer den bedst mulige behandling på tværs i sundhedsvæsenet – Birgitte Silkjær, Danske Fodterapeuter

Hun nævner temaet for første netværksmøde om korrespondancemeddelelser er oplagt til at udveksle erfaringer mellem forskellige sundhedspersoner: 

”Det havde været oplagt, at der sad praktiserende læger med og kunne bidrage med deres erfaringer. På den måde kan vi sammen bidrage til kvalitetsudviklingen af patientbehandlingen og samtidig styrke samarbejdet mellem fodterapeuter og praktiserende læger. Det samme kunne gælde i forhold bl.a. patienter med diabetiske fodsår, der også kan kræve inddragelse af flere faggrupper i løbet af et behandlingsforløb. Det kommer jo kun patienterne til gode, når vi sammen sikrer den bedst mulige behandling på tværs i sundhedsvæsenet. ” 

Den nye kvalitetsmodel

  • Den nye kvalitetsmodel blev aftalt i 2021 i overenskomstforhandlingerne mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner.  
  • Der har været gennemført pilotprojekt for netværksmøderne i september 2022
  • Netværksmøderne udrulles i alle fem regioner i 2023
  • Det er regionerne, der sender invitationer til ydernummerindehavere i e-boks
   Læs mere om netværksmøderne her

Se video, hvor du kan høre Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, præsentere, hvordan fodterapeuter skal arbejde med kvalitet i en ny model. Du kan også møde Malene Pickering, der er formidler i Region Hovedstaden, og Tina Dupont Møller, der har deltaget i netværksmøde i samme region.

Sidebar