Tilskud til efteruddannelse

Som fodterapeut er der flere muligheder for at få tilskud til videreuddannelse, deltagelse i internationale konferencer eller lignende.

Du kan søge om et legat fra Fodterapeuternes Fællesfond – eller blot fællesfonden i daglig tale – eller du kan søge bestyrelsen om at få dækket udgifterne til en konference i udlandet mod at tilbage rapportere til sekretariatet, så dine kolleger også kan få del i din nye viden.

Du kan læse mere om mulighederne i de nedenstående links.

Fodterapeuternes Fællesfond

Voksenuddannelsesstøtte

Sidebar
Sidebar