Behold bare coronaplakaterne

Sundhedsstyrelsen er på vej med nye retningslinjer

Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Coronarestriktionerne er blevet lempet én for én over de sidste mange måneder. Men hvad gælder egentlig stadig for klinikker for fodterapi? Sundhedsstyrelsen er på vej med nye retningslinjer, men har for nylig udtalt sig om, hvad de anbefaler i praksissektoren.

Beskyt dig selv
Et af de spørgsmål, der trænger sig på, er, hvad man stiller op med de patienter, der ikke er vaccinerede, ikke vil testes eller bruge mundbind. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du beskytter dig selv, og at du ikke kan nægte at behandle dem, der har en lægehenvisning.

Du kan altså stadig beholde skiltet til patienterne om at vende om, hvis de har symptomer. Det samme gælder plakaten med de seks råd om at forbygge smitte.

Overvej værnemidler
Da du fortsat kan risikere at blive nær kontakt, hvis du er tættere på en patient end en meter i mere end 15 minutter, kan du overveje at bruge værnemidler. Bruger du ansigtsværnemidler som sundhedsperson, vil du ikke blive kategoriseret som nær kontakt. Er du færdigvaccineret, men har behandlet uden ansigtsværnemiddel, skal du kun testes. Du skal kun isoleres, hvis du får symptomer.

Aftør kontaktflader og luft ud
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du fortætter med at tørre kontaktflader af og lufter ud i klinikken. Du må gerne servere drikkevarer og have blade liggende fremme.

Gravide efter uge 28
Hvis du er gravid og ikke er færdigvaccineret, anbefales du, fra uge 28+0 i din graviditet, at blive hjemme, hvis ikke du kan omplaceres til en stilling uden patientkontakt. Særreglerne om sygedagpenge i den periode er dog ophævet, så du nu kun kan få dagpenge efter barselsloven, hvor du skal have graviditetsgener for at få sygedagpenge.

Foto: IstockPhoto

Sidebar